Netværksstøtten

Her finder du information om Netværksstøtten

Om Netværksstøtten

Netværksstøtten er visiteret støtte via gruppetilbud og eventuelt også individuel støtte.

Støtte gives med udgangspunkt i borgernes mål, og hvad der giver mening for den enkelte personligt og i forhold til livssituation.   

Der ydes støtte til borgere, boende forskellige steder i kommunen, som igennem den pædagogiske støtte og vejledning, kan forbedre egen livskvalitet. Støtten ydes ofte til helt afgrænsede og konkrete opgaver.  

Personalet består af sundhedsfaglig og pædagogisk uddannet personale, som støtter borgere, der er blevet visiteret og har fået tildelt netværksstøtte.

Netværksstøtten er et socialpædagogisk støttetilbud efter Servicelovens § 85.

Info om Netværksstøtten
 • Hvem kan få netværksstøtte

  Netværksstøtten henvender sig overordnet set til borgere med kognitive udfordringer, senhjerneskadede eller borgere, som har psykiske udfordringer. Borgerne er bosiddende i egen lejlighed, og har behov for støtte og hjælp i det daglige.

  Støtten omfatter blandt andet:

  • Øge og styrke sociale netværk

  • Mere struktur på hverdagen

  • Mestring af psykiske udfordringer

  • Øge motivation til at deltage aktivt i livet

 • Henvisning og visitation

  Visitationen til støtte, sker via myndighedsenheden i Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune eller via Jobcentret i Slagelse Kommune.

  Sammen med myndighedsenheden udarbejdes en handleplan. Det er vigtigt, at støtteforløbet giver mening, og at borgeren er motiveret for at arbejde med definerede mål.

 • Metode og tilgang

  I Netværksstøtten sker støtten i samarbejde med borgerne, og med udgangspunkt i borgerens feed- back og ønsker. Borgerens feedback giver mulighed for at tilpasse støtten, så den giver bedst mening for den enkelte.

  Netværksstøtten er inspireret af ”den narrative tilgang”, hvor den enkeltes livsfortællinger har meget at sige om, hvordan den enkelte har det, hvordan livet anskues, og dermed hvordan livet mestres. Fortællingerne kan give et billede og perspektiv på den enkelte livsudfordringer, og der kan arbejdes med at udvikle sig herfra, herunder med nye ”opbyggende” fortællinger.

  I Netværksstøtten tages udgangspunkt i menneskets egne ressourcer, og at alle hver især rummer potentialet til at udvikle sig. Derfor arbejdes med begrebet ”empowerment”. Borgerne støttes i at tage ansvar for eget liv, og der støttes i, at den enkelte finder styrke og motivation.

Indhold i tilbuddet
 • Individuel støtte

  Den individuelle støtte vil som udgangspunkt foregå i lokaler forskellige steder i kommunen, eller i Netværkshuse. Der er også mulighed for at få tildelt hjemmebesøg, eller at mødes et neutralt sted ude i byen.

  Den individuelle støtte kan blandt andet bestå af hjælp til økonomistyring, lægebesøg, støtte i kontakt til andre, hjælp til at danne og fastholde netværk, fastholdelse af dagtilbud/arbejde etc.

  Fokus er, hvad der giver mening, og er hjælpsomt for den enkelte.

 • Gruppetilbud

  Støtten gives som udgangspunkt i fællesskab med andre, via gruppevejledning, så der på den måde sker en fælles læring. Gruppevejledning kan være alle mulige forskellige aktiviteter med forskellige læringsmål, såsom økonomi, socialisering, hygiejne, velvære med mere. Grupperne kan ændres og etableres efter ønsker og behov, fx efter temaer om angst eller andre udfordringer.

   

 • Gruppetilbud til unge

  CONNECT er et visiteret tilbud til unge mellem 18-30 år, hvor du sammen med andre unge får ny viden og inspiration til nye strategier og handlemuligheder i dit liv, så du kan indfri dine håb og drømme. Forløbet strækker sig over 16 uger med 1 mødegang á 2,5 timer pr. uge samt 4 individuelle samtaler. 

  CONNECT er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg, aktiviteter og erfaringsudveksling. Det må godt være svært og vejen hen til målet må nogle gange justeres, men de andre deltagere og gruppefacilitatorerne træder til der, hvor du har brug for det. 

  Målet er, at du kan leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt med en hverdag, der styrker din livsmestring, mentale sundhed og trivsel samt aktive deltagelse i samfundets mange fællesskaber. Sammen har vi fokus på deltagelse i lokalsamfundets mange fællesskaber, ligesom du som en del af CONNECT får mulighed for at deltage i Ungeplatformens forskellige tilbud fx boksning, fysisk aktivitet og sociale og kreative fællesskaber.

  Kontaktperson Annika Flintholt, mail annifl@slagelse.dk, tld. 40 23 69 22

   

 • Kontakt

  Kontakt Netværksstøtten:

  Koordinator Anneli Gjetting Strate E-mail. agstr@slagelse.dk  Tlf.: 29 46 15 74

   

  Centerleder Mette Spælling, E-mail. metps@slagelse.dk

   

  Netværksstøtten på Facebook (nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 20. marts 2023