Visiteret støtte

Om Netværksstøtte

Netværksstøtte er visiteret støtte via gruppetilbud og eventuelt også individuel støtte.

Støtte gives med udgangspunkt i borgernes mål, og hvad der giver mening for den enkelte personligt og i forhold til livssituation.   

Der ydes støtte til borgere, boende forskellige steder i kommunen, som igennem den pædagogiske støtte og vejledning, kan forbedre egen livskvalitet. Støtten ydes ofte til helt afgrænsede og konkrete opgaver.  

Personalet består af sundhedsfaglig og pædagogisk uddannet personale, som støtter borgere, der er blevet visiteret og har fået tildelt netværksstøtte.

Siden er sidst opdateret 17. december 2018