Praktik i CPUS

I CPUS har vi løbende fast mange både SSA-elever, pædagogstuderende, BKS-studerende og PA-elever. Herudover har vi også indimellem andre praktikanter. CPUS er også derfor et spændende uddannelsessted. Vi bidrager gerne aktivt til at uddanne potentielle kommende kollegaer på området, og vi oplever, at vi selv herved også vores egen viden og læring.

Vi gør os umage med at gøre din elev-/praktiktid spændende og relevant understøttende for din videre faglige udvikling. Din praktikvejleder tager imod dig den første dag og er gennemgående omdrejningspunkt for dit praktikforløb. Vores praktikvejledere er fagligt velfunderede, er fuldt opmærksomme på dig og dit forløb som elev/praktikant, og øger løbende sin viden og erfaring i forhold til at yde dig god vejledning. Din praktikvejleder er din nærmeste coach og faglige sparringspartner i forhold til centerets/tilbuddets kultur og pædagogiske retning.

Vi har praktikkoordinatorer for hhv. de sundhedsfaglige og de socialfaglige praktikforløb samt BKS- studerende, som udover at være sparringspartnere for de enkelte praktikvejledere, både særskilt og sammen arbejder for at sikre så ensartede og kvalificerede praktikforløb som muligt. De har bl.a. også som opgave at sørge for, at de enkelte elever/studerende/praktikanter lander i de mest relevante tilbud, ligesom de løbende inspirerer forløbene med forskellige undervisningsseancer. 

Siden er sidst opdateret 18. marts 2021