Praktik for pædagogstuderende

Der har ikke for bare få år siden været tradition for, at pædagogstuderende kunne komme i praktik i socialpsykiatrien, eftersom området primært var sundhedsfagligt orienteret. Det har vi imidlertid ændret, så der nu er gode muligheder for at komme i praktik som pædagogstuderende. Socialpsykiatrien bliver løbende mere og mere recovery-orienteret og pædagogisk relationelt orienteret.

I CPUS kan du komme i både 1., 2. og 3. praktik og både i vores

  • Døgntilbud, som er Århusvej , Østergården eller VoksenLiv
  • Netværksstøtten, som er vores visiterede støtte til borgere i egen bolig
  • Netværkshuse, som er vores aktivitets- og samværstilbud

Vores praktikkoordinator fordeler praktikpladserne ud fra match mellem ønsker og muligheder.

Siden er sidst opdateret 8. august 2018