Vores organisering

Vi er i CPUS organiseret i 4 borgerrettet ledelsesområder, hvor hvert ledelsesområde er specialiseret i at løfte kerneopgaven i forhold til den opdeling af målgrupperne, vi har valgt.

  • En specialisering i ungeindsatser i et ungeområde 
  • En specialisering i indsatser til voksne/modne/ældre borgere m. psykiske og misbrugsudfordringer, der bor i egen bolig i et voksenområde 
  • En specialisering i borgere med kognitive udfordringer, der bor i egen bolig eller bofællesskaber i et neuropædagogisk område 
  • En specialisering i bo- og døgntilbud i et bo- og døgntilbudsområde 

Vi er dog samtidig opmærksomme på, at det, der virker for de fleste, ikke nødvendigvis virker for den enkelte, og derfor forholder vi os også fleksibelt i vores organisering.   

Ledelsesområderne er understøttet af de respektive område- og teamledere, men også af det samlede ledelsesteam i forhold til strategisk ledelse, periodisk ledelse på tværs af områderne, og hvis der er borgerforløb og konkrete opgaver, der kalder på, at områder går sammen og arbejder på tværs af organiseringen. Dette har til hensigt at skabe en mere robust, fleksibel og sammenhængende organisation, såvel strategisk, som praktisk, pædagogisk og økonomisk.

Vi vil med vores organisationsdiagram gerne synliggøre intentionen om, at det er det praksisnære arbejde – det arbejde, der foregår tættest på kerneopgaven – der står øverst i vores organisering. Ledelse og stab har understøttende funktioner. Vi tror på, at denne organisationspsykologi også kan medvirke til at styrke vores relationer til hinanden i organisationen.   

Vi fungerer på og fra 15 forskellige lokationer rundt om i Slagelse Kommunes samlede geografi, herunder i Korsør, Skælskør, Rude og Slagelse. Vi yder her visiteret støtte til borgere i vores målgruppe i hhv. botilbud, bo- og opgangsfællesskaber efter SEL §107 og §108 og ABL §105/SEL §85, visiteret støtte samt ambulant behandling til borgere i egen bolig efter SEL §85 samt uvisiteret støtte til borgere i vores Netværkshuse i Slagelse, Korsør og Skælskør efter SEL §104. I regi af Netværkshusene driver vi også Recoveryskoleprogrammet STARS (Skolen for Trivsel og Aktiv Recovery Slagelse).

Vi er samlet 140 fastansatte i CPUS med forskellige relevante fagligheder, suppleret af et løbende antal studerende, elever, praktikanter og vikarer.  

Siden er sidst opdateret 4. juli 2023