Vores faglige hovedspor og metoder

Med klare referencer til den systemiske, anerkendende (nyt vindue) og narrative (nyt vindue) teori og grundforståelse af verden, kommunikation og mødet mellem mennesker, har fagligheden i CPUS flere vinkler. For os er det afgørende, at det samarbejde, vi har med borgerne opleves så meningsfuldt, inspirerende og virksomt af borgerne som overhovedet muligt, og det bestemmer, hvilke metoder vi tager i brug.

Vi har i dette lys valgt to følgende faglige hovedspor i forhold til vores målgrupper:

  • Recovery og psykosocial rehabilitering. Læs evt. Socialstyrelsens beskrivelse her (nyt vindue)

  • Neuropædagogik. Læs evt. Socialstyrelsens beskrivelse her (nyt vindue)

Metodisk har vi bl.a. følgende i vores repertoire

  • ABC – mental sundhed. Læs evt. mere her (nyt vindue)

  • Bevægelse, Krop og Sind. Læs evt. mere her (nyt vindue)

  • Inddragelse af pårørende, netværk og lokalsamfund

  • Lærings- og mestringsforløb i grupper

  • Resonans og flerstrenget kompetence

  • Medicinpædagogik

For at sikre os, at vi løbende har et inddragende, kontekstuelt meningsgivende og virksomt samarbejde med borgerne, anvender vi kontinuerligt og systematisk FIT (Feedback Informed Treatment) som dialog- og evaluerings- og måleredskab. FIT kan anvendes uafhængigt af, hvilke metoder der er i brug. Du kan læse mere om FIT og brugen af FIT på Socialstyrelsens vidensportal her (nyt vindue).

Siden er sidst opdateret 4. juli 2023