Nye midlertidige besøgsrestriktioner på centerets botilbud

Social- og indenrigsministeriet har netop udmeldt, at der skal indføres generelle midlertidige besøgsrestriktioner i botilbud – også i Slagelse, hvor kontakttallet er steget den seneste tid.

I udmeldingen fremgår det bl.a.:

”Der indføres nu generelle midlertidige besøgsrestriktioner på visse sociale botilbud i yderligere otte sjællandske kommuner. Besøgsrestriktionerne skal begrænse smittespredning på botilbud, hvor mennesker i risikogruppen opholder sig. 

I en række sjællandske kommuner skal besøg på en række sociale botilbud i den kommende tid foregå udendørs. Det drejer sig om Egedal, Furesø, Greve, Hillerød, Hørsholm, Roskilde, Rudersdal og Slagelse kommuner. Besøgsrestriktionerne indføres efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Dermed er der nu aktuelt indført besøgsrestriktioner i 27 af landets kommuner på grund af en stigning i antallet af konstaterede smittede med COVID-19.

Det vil fortsat være muligt at besøge beboerne på tilbuddene på udendørs arealer efter aftale med det enkelte tilbud og med overholdelse af myndighedernes anbefalinger til begrænsning af smitte. Ved kritiske besøg kan det ved særlig aftale være muligt at gennemføre besøg indendørs, hvis det vurderes at kunne gennemføres forsvarligt.    

De midlertidige besøgsrestriktioner gælder fra dags dato og omfatter i CPUS følgende tilbud:

  • Botilbuddet Østergården
  • Bofællesskabet Århusvej 
  • Bofællesskabet Solgården
  • Bofællesskabet Kalundborgvej
  • Bofællesskabet Grendalsvej
  • Bofællesskabet Stapels Gård
  • Bofællesskabet Motalavej

Besøgsrestriktionerne indføres for alle beboere i disse tilbud ud fra et forsigtighedsprincip med hensigt om at passe på de beboere i tilbuddene, der er i særlig risiko.

Den lokale ledelse har ansvaret for at tilrettelægge det enkelte tilbuds rammer for besøg ud fra ovenstående, så mulighederne passer til den lokale kontekst.

Vi følger naturligvis situationen og melder nyt ud, så snart vi har nyt.

Med venlig hilsen

Eddie Göttsch 
Centerleder