De midlertidige besøgsrestriktioner på døgn- og botilbud i CPUS ophæves

Sent mandag aften tjekkede den glædelige nyhed ind om, at de midlertidige besøgsrestriktioner på socialområdet ophæves. Det betyder, at borgere på døgn- og botilbud igen kan få besøg som normalt fra d. 24. juni 2010. Det er dog væsentligt, at de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne overholdes i forbindelse med besøg på døgn- og botilbud.

Bekendtgørelsen om besøgsforbud blev indført i begyndelsen af april for at beskytte sårbare mennesker på landets sociale tilbud mod COVID-19-smitte. Den er blevet lempet flere gange, og som led i genåbningen af Danmark er det med et bredt politisk flertal besluttet at afskaffe det generelle besøgsforbud på socialområdet.

Den lokale ledelse får med den nye aftale mulighed for at indføre besøgsrestriktioner på det enkelte døgn- eller botilbud under visse betingelser. Det kan ske generelt for hele tilbuddet, for enkelte beboere eller i enkelte besøgssituationer, hvis ledelsen ud fra en konkret vurdering anser det for nødvendigt for eksempel af hensyn til særligt udsatte beboere, særligt udsatte medarbejdere eller pga. lokale smitteudbrud.

Begrænsninger skal afvejes nøje, og lederne skal i de tilfælde fortsat drage omsorg for, at også særligt udsatte beboere kan få besøg i de "kritiske situationer" eller af 1-2 faste besøgspersoner. 

I CPUS glæder vi os over, at hverdagen begynder at indfinde sig, og at det igen bliver muligt for borgere på døgn- og botilbud at få besøg. Det er den lokale ledelse, der er ansvarlig for at sikre, at rammer for besøg organiseres og gennemføres på en kontrolleret måde ved at følge de sundhedsfaglige anbefalinger, så smitterisiko forebygges og reduceres for både borgere, besøgende og personale. Rammerne for besøg meldes ud lokalt i de enkelte tilbud. 

Coronavirussen er desværre stadig aktiv, og derfor er det fortsat vigtigt, at vi passer på os selv og hinanden, så vi undgår smitte. Vi håber derfor, at alle følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer og retter sig efter personalets anvisninger. Det er særligt vigtigt, at du som besøgende ikke har symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19 samt at du følger Sundhedsstyrelsen 5 generelle råd:

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  • Hold afstand og bed andre tage hensyn 

Med venlig hilsen

Eddie Göttsch, Centerleder