Medarbejdere

Vi er en bevidst bredt og tværfagligt sammensat medarbejdergruppe i CPUS, som kan yde både den socialpædagogiske og sundhedsfaglige støtte og behandling til borgerne. Borgerne er forskellige og med forskellige behov, derfor har vi også en matchende styrke i vores forskellighed. Det betyder, at vi har frontmedarbejdere med uddannelsesmæssig baggrund som bl.a. pædagog, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, pædagogisk assistent, ergoterapeut, socialrådgiver, psykolog, plejer, politibetjent og miljøterapeut.  

Vi lægger i rekrutteringen af medarbejdere vægt både på faglige og personlige kompetencer og drive, på evnen til at reflektere og ambitionen om at udvikle og styrke sin egen og den fælles praksis.

Som noget relativt nyt er vi optaget af at rekruttere flere peer-støttemedarbejdere. En peer-ansat er en person, der inddrager egne erfaringer med psykiske vanskeligheder og recovery i sit arbejde med at støtte andre i at komme sig. I ønsket om i højere grad at samskabe vores indsatser og tilbud – bl.a. i vores Recoveryskole – vil antallet af peer-støttemedarbejdere stige i CPUS i de kommende år.