Ledige stillinger

Vi søger løbende vikarer så du velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til cpus@slagelse.dk

Ledige faste stillinger annonceres på Slagelse Kommunes hjemmeside (nyt vindue)

Ledsager søges til beboer i Bofællesskabet Grendalsvej i Skælskør

Beboeren er visiteret til 15 ledsagertimer i gennemsnit pr. måned. For yderligere oplysninger om hvad det indebærer at være ledsager, og for eventuelt nærmere aftale kan bofællesskabet kontaktes på telefon på 58140506.

Vikar søges til Netværksboligerne i CPUS

Arbejdet består i at støtte, vejlede og motivere voksne borgere med forskellige psykiske og fysiske udfordringer.

Der ydes individuelt vurderet og tildelt socialpædagogisk støtte efter SEL § 85. Dette kan eksempelvis være praktiske opgaver i hjemmet, kontakt og samvær, ledsagelse ved indkøb og aktiviteter, og hvad der ellers kan være af opgaver i samarbejdet med borgerne.

Vi søger vikar, der primært kan tage morgen- og aftenvagter på alle hverdage, samt vagter i weekender, og når det faste personale afholder ferie fx i sommerferie perioden. Vi har ikke personale på om natten.

Netværksboligerne består af 5 tilbud, der er placeret i Korsør, Skælskør og Slagelse. Du kan læse mere om de 5 tilbud på: https://cpus.slagelse.dk/botilbud

Du er velkommen til at kontakte områdeleder Flemming B. Kristensen på mobil 60374810 for yderligere oplysninger, eller sende en begrundet ansøgning til vikar stillingerne på mail flkri@slagelse.dk

 

 

Siden er sidst opdateret 26. maj 2021