Hvem er typisk frivillig?

Vi har mange forskellige frivillige i vores organisation. Du kan bl.a. møde:

  • Pårørende/betydningsfulde netværkspersoner til borgerne, som har lyst til at bidrage – udover det, de yder til deres pårørende.
  • Borgere, der er kommet sig og er videre i livet, og har lyst at ”give tilbage”
  • Borgere med aktuelle psykosociale udfordringer, som har overskud til at give til andre og som ser det at give til andre som en del af egen recovery-proces.
  • Studerende og elever, som gerne vil have erfaring på deres CV.
  • Arbejdsledige, som gerne vil bidrage og gøre noget meningsfyldt i deres ledighedsperiode.
  • Ensomme mennesker, som ser deres frivillige bidrag, som en anledning til også at blive en del af et meningsfuldt fællesskab.   

Du kan evt. læse mere om frivilligt socialt arbejde på Frivilligheds hjemmeside.

Hvis du ønsker at være frivillig i CPUS, kan du kontakte lederne i det område, du ønsker at være tilknyttet.

Siden er sidst opdateret 27. november 2019