Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Center for Frivilligt Socialt Arbejde definerer frivilligt socialt arbejde som:

”.. frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Bredt kan frivilligt socialt arbejde defineres som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer”
(Taget fra Frivilligheds hjemmeside)

Frivilligt socialt arbejde hos os kan være mange forskellige ting og have mange forskellige former. Det kan hos os bl.a. have form af:

  • Projekt Træningsmakker, som er et samarbejde mellem Frivilligcenter Slagelse og os, hvor frivillige træningsmakkere og psykisk sårbare borgere kan mødes og dyrke en fælles interesse for motion.

  • Frivillig i Netværkshusene, som er en mulighed for at bidrage til Netværkshusenes daglige liv og udvikling. Netværkshusene er åbne tilbud til primært borgere med psykosociale udfordringer for at finde gode, støttende fællesskaber. Her kan du – sammen med andre frivillige – hjælpe med at holde vores Netværkshuse åbent for borgerne og tilbyde hyggeligt, inspirerende og aktivt samvær. Du kan læse mere om Netværkshusene CPUS på Facebook.

  • Frivillig i STARS, her har du mulighed for at undervise andre-altid sammen med en anden underviser, i recovery og forståelsen deraf.
  • Du kan læse mere om STARS på Facebook. (nyt vindue)

 

  • Frivillig hjælp til f.eks. de daglige aktiviteter og større arrangementer og som besøgsvenner i vores tilbud, bl.a. i vores botilbud. Her har borgerne stor glæde af at få nye, styrkende relationer, som supplerer den professionelle støtte.  

Siden er sidst opdateret 4. december 2019