CPUS som arbejdsplads

Vi er i CPUS – hver især og sammen – optaget af at give hinanden de bedst mulige arbejdsvilkår, såvel fysisk som psykisk.

Det gode arbejdsmiljø er både noget, vi alle selv har et ansvar for at skabe for os selv, og det er noget, vi giver til hinanden. Og så gør vi som organisation herudover meget for at styrke det gode arbejdsmiljø og den sociale sammenhængskraft.

Sunde, robuste, velorganiserede og inspirerende rammer og samspil gør, at vi kan løse vores opgaver bedre. Vi ved, at ansatte, der er i god trivsel og har ordentlige vilkår, løser opgaver langt mere kvalitativt og effektivt, og gør det med en langt mere inspirerende energi.

Vi ønsker i CPUS at have mennesker ansat med et menneskesyn, værdisæt, ambitionsniveau og fagligt/ professionelt fokus, der matcher organisationens. Vi ser på den ene side vores forskellighed som mennesker som en styrke, og på den anden side vil vi gerne sikre os, at vi har de mennesker ansat, der kan se sig selv og bliver set som positive og konstruktive bidragsydere – såvel fagligt som personligt – til centeret.

Vi arbejder for at fastholde de bedste kræfter og at tiltrække nye, stærke kræfter i fremtiden.

 

Siden er sidst opdateret 21. september 2020