Døgntilbud Østergården

Vi er et døgntilbud under Center for Psykosocial Udvikling Slagelse

Østergården er et døgntilbud til borgere med psykiske udfordringer, der behov for støtte døgnet rundt. 

Østergården er et døgntilbud der geografisk ligger i Rude, tæt på skov og strand. Der er let adgang til offentlige transportmidler, og vi har selv to personbiler som vi bruger i det daglige. Vi har 32 boliger som er fordelt i 2 teams.

Fællesarealerne er rummelige og indeholder fælleskøkkener, spisestuer, dagligstuer med fjernsyn, billardstue, motionsrum og rum med fællescomputer med internetadgang.

Vi har store udenoms arealer med hyggelige terrasser.

Vores målgruppe er borgere der har psykiske udfordringer og med evt. misbrugsudfordringer og behov for støtte hele døgnet. Aldersgruppen er mellem 18-65 år

Vi har et stort køkken som producerer og leverer alle måltider på Østergården, her har du også mulighed for selv at deltage i madlavningen.

Vi har mulighed for at støtte dig, til en højere grad af selvhjælp i dagligdagen og har stor fokus på socialt samvær og fællesskab.

 

Info om Østergården
 • 32 boliger og 9 udslusningsboliger

  Vi har i alt 32 boliger inde i botilbuddet. Hver bolig indeholder stue/soveværelse lille gang og badeværelse. I alt ca. 24-25 m2.

  Derudover yder vi støtte § 85 til borgere, der bor i udslusningsboliger lige ved siden af Østergården. Udslusningsboligerne er rækkehuse og kan lejes igennem Skælskør Boligselskab. Rækkehusene er på 60 m2, og indeholder mindre entre, køkken, stue, soveværelse og badeværelse. Desuden hører til hvert rækkehus en mindre have.

  For at du kan få støtte fra os i udslusningsboligerne, skal du bevilliges støtte igennem din sagsbehandler i kommunen. Herefter har du også mulighed for at være med i madordningen på Østergården.

  Når du bor i udslusningsboligerne, har du også mulighed for at deltage i fælles aktiviteter, som f.eks. madlavning, sociale arrangementer, idræt m.m.

 • Bo på Østergården

  Har du psykiske udfordringer og evt. misbrugsudfordringer samtidig, og ønsker du at bo på Østergården, skal du kontakte din psykiatrirådgiver/sagsbehandler i den kommune hvor du bor. 
  Det er kun din rådgiver/sagsbehandler der kan visitere dig til Østergården.

  Vi tilbyder midlertidigt ophold ( § 107 ) eller længerevarende ophold ( §108 )

  Hvis vi har en ledig bolig og efter henvisning fra din sagsbehandler vurderer at vi kan yde den støtte som du har behov for, vil vi invitere dig på besøg og rundvisning, så du har mulighed for at se om Østergården vil være noget for dig.

 • Økonomi/husleje

  Du betaler husleje ud fra, hvilken indkomst du har (nuværende huslejer er mellem 1500-2500 kr.) Derudover skal du betale til en række ydelser som f.eks. lys, varme, kost og vask mm.

  Der opkræves ikke indskud, når du flytter ind her. Huslejen er forudbetalt og ydelserne er bagudbetalt. Når du fraflytter din bolig skal du betale for den løbende måned og du vil skulle betale for de ydelser som du har modtaget.

  Østergården har vaskemaskiner og tørretumblere som kan benyttes til en fast pris pr. måned.

 • Ansatte med forskellige faglige baggrunde

  Vi er 45 ansatte med forskellige faglige baggrunde.

  Personalegruppen hos os, består af :

  • 2 teamledere
  • Social og sundhedsassistenter
  • Social og sundhedshjælpere, sygehjælpere og plejer
  • Pædagoger
  • Pædagogiske assistenter
  • Administrativt personale
  • Ernæringsassistenter
  • Ufaglærte
  • Rengøringsassistent
 • Østergården som uddannelsessted

  Vi er det største uddannelsessted i CPUS. Vi har bl.a. SSA- elever, PA elever og pædagogstuderende.

  Vi prioriterer højt, at elevernes praktikforløb bliver spændende, udfordrende og relevant for deres videre faglige udvikling.

  Vi er et spændende uddannelsessted for både SSA- elever, pædagogstuderende og PA elever og bidrager aktivt til at uddanne kommende kollegaer på området.

  At være uddannelsessted er en stor inspiration for os!

 • Systemisk-anerkendende og recovery-orienteret tilgang

  Vi arbejder ud fra en systemisk-anerkendende og recovery orienteret tilgang – troen på at man kan komme sig og komme videre med sit liv.

  Målet med recovery er, at blive i stand til at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv, på trods af de udfordringer, man bærer med sig.

  Vi vil sammen med dig, inspirere og understøtte din proces med at arbejde på dine mål for fremtiden,  på en måde som vi selv kunne ønske os at blive støttet, – styret af respekt, ligeværdighed, anerkendelse og positiv inspiration.

 • Bo-træning og videreudvikling af kompetencer

  Sammen med dig, finder vi ud af hvilke kompetencer vi skal arbejde med, for at du kan udvikle og få en højere og mere tilfredsstillende livskvalitet. Hvor det er planen at du med tiden skal ud at bo i egen lejlighed, vil vi sammen arbejde på at finde ud af, hvilke kompetencer det vil kræve at du kan mestre. Det kan eks. være at du skal planlægge indkøb og madlavning. Her har vi mulighed for at træne færdigheden i vores små afdelingskøkkener. Vi træner samtidig alle andre dagligdags gøremål, som skal mestres for at klare hverdagen i eget hjem. Hvor du har behov for en fast struktur på såvel dagen som over ugen, vil vi i samarbejde med dig udarbejde en plan som vi i fællesskab løbende følger op på. 

 • Aktiviteter individuelt og i grupper

  Vi er i gang med at implementere fysisk aktivitet som en del af vores dagligdag på Østergården.   Hver ugedag er berammet med faste fysiske aktiviteter som Fitness, såvel på Østergården, som i Fitnesscenter , cykelture, gåture, svømning, ude-liv men også andre fysiske udfoldelser som opstår mere spontant.

  På Østergården har vi et motionsrum. Her kan du få hjælp/støtte til hvordan du bedst kan anvende de motionsredskaber som vi har.

  Ugentligt kører vi i fitnesscenter, og der har vi fri adgangskort.

  Østergården råder over 6 cykler, som du kan låne og køre ture, evt. sammen med personale eller øvrige borgere.

  Vi råder også over et aktivitetsrum. Her er der mulighed for at arbejde med sine kreative sysler og evt. få hjælp fra vores aktivitetsmedarbejder.

  Personalet arrangerer forskellige fælles aktiviteter såvel inde som ude eks. curling, petanque, krolf, grillmåltider, bål med snobrød m.m., banko, filmaftner, wee-spil, billard og andet. 

  I det daglige planlægges i fællesskab også mere spontane aktiviteter, som eks. biografbesøg, ture til shelter med bål, fisketure og andet.

  Vi hjælpes med madlavningen til hele huset to gange om måneden fast. Til hverdag er altid mulighed for at du kan deltage i madtilberedningen i vores store køkken.

  Flere gange årligt planlægges fælles fester med musik og evt. deltagelse af pårørende.

  Hvor borgerne har specielle ønsker vil vi søge muligheder for at støtte op omkring disse.

 • Fokus på livskvalitet

  Vi tilrettelægger støtten i et samarbejde med dig, ud fra de aftaler du har indgået med din sagsbehandler.

  Aftalerne vi laver, skrives ind i din personlige pædagogiske indsatsplan.

  Vi evaluerer sammen med dig, jævnligt på aftalerne for at se om du får den rette støtte, og ellers regulerer vi i aftalerne således at du opnår de mål som du sætter sammen med dine kontaktpersoner.   

  Vi arbejder sammen med dig på, løbende at måle kvaliteten og effekten af den støtte du modtager fra os, via feedback metoden FIT.

 • Inklusion og borgerinddragelse

  Vi inddrager dig og Østergårdens øvrige borgere i alle de daglige gøremål i og udenfor huset.

  Ved de månedlige husmøder aftales kommende aktiviteter i fællesskab. Ved disse møder orienteres desuden om kommende tiltag eks. større indkøb til afdelingerne, istandsættelse/ændringer af møbleringer i fællesrummene. Her aftales også hvilke madretter der skal tilberedes på fællesmadlavningsdagene to gange om måneden, samt hvem som vil deltage.  Individuelle aktiviteter aftales løbende med dine kontaktpersoner.

  Alle borgere inddrages i daglige aktiviteter på såvel fællesområder eks. oprydning/opvask efter de tre måltider. Du deltager desuden selv ved rengøring og oprydning i egen bolig.

  Fire gange årligt afholdes kostudvalgsmøde med deltagelse af køkkenpersonale og ledelse samt borgerrepræsentanter. Her drøftes madtilfredsheden og der er mulighed for specielle ønsker til retter.

 • Inddragelse af og samarbejde med netværk

  Der arbejdes løbende på netværksinddragelse. Det er helt frivilligt om du og de øvrige borgerne ønsker pårørende inddraget i deres liv. Vi tilbyder i samarbejde med dig, at få kortlagt dit nuværende og ønskede netværk og sammen kan vi planlægge hvordan og om du har ønsker til at vi arbejder med at få inddraget det i din tilværelse.

  Netværk skabes også ved deltagelse i diverse aktiviteter som foregår løbende eks. fysiske aktiviteter, tilbud om enkelt aktiviteter i og ude af huset, samt hvor der er mulighed for at deltage i lokalområdets arrangementer/aktiviteter.

 • Tilsynsrapporter
Siden er sidst opdateret 27. juni 2023