Bofællesskabet Grendalsvej

Om Bofællesskabet Grendalsvej
 • Målgruppe og støtte

  Bofællesskab efter almen ældre/handicapvenlig boliglovgivningen ( ABL § 105 stk. 2 ) hvor der ydes visiteret socialpædagogiske støtte efter Servicelovens § 85 til borgere med betydelig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne.

  Der ydes individuelt vurderet og tildelt socialpædagogisk støtte efter SEL § 85. Dette kan eksempelvis være praktiske opgaver i hjemmet, kontakt og samvær, administration af økonomi, indkøb og kosttilberedning m.m.

  På Grendalsvej bor der typisk borgere i alderen fra 18 år til 50 år.

 • Henvisning og visitation

  Henvisning og visitation sker fra sagsbehandlere i henholdsvis Center for Handicap og Socialpsykiatri eller Jobcenter Slagelse.

 • Beliggenhed og fysiske forhold

  Grendalsvej er et bofællesskab, som er oprettet i samarbejde mellem pårørende, Skælskør Kommune og Landsorganisationen LEV tilbage i 2002.

  Slagelse Kommune driver nu botilbuddet, og der er samarbejde med LEV ift. reparationer og vedligeholdelse af fælles inventar og bygninger.

  Bofællesskabet ligger tæt på byen Skælskør, med indkøbsmuligheder, havn og kulturelle oplevelser. Skælskør har lægehus med fysioterapeut/fitness og sports/skydehal. Der er busforbindelser til såvel Korsør, Slagelse og Næstved.

  Bofællesskabet er i et plan og indeholdende 8 lejligheder på ca. 40 m2. Hver lejlighed består af stue med tekøkken, soveværelse, samt toilet/bad, og flisebelagt terrasse. Der er ingen trapper, men huset er ikke indrettet til kørestolsbrugere.

  Huset har store lyse fællesrum med sofagrupper/tv, to fælleskøkkener og et bryggers med vaskemaskine/tørretumbler til fælles brug. Haven er stor og dejlig med bålplads og frugt træer og mulighed for både sjov/spil og hygge.

 • Praktiske forhold, aktiviteter og sociale arrangementer

  På Grendalsvej handler borgerne individuelt til morgenmad og frokost/madpakke. Der tilbydes støtte til hele indkøbs processen samt støtte til madpakke tilberedning og evt. morgenmad.

  Der er mulighed for selv at tilberede aftensmåltid i egen bolig, men der er også tilbud om fælles madordning. Her skiftes borgerne til at tilberede aftensmåltid til alle med støtte fra personalet. Borgerne laver madplan for en uge af gangen. En gang hver måned afholdes der beboermøde, og her kan borgerne få støtte til at få skrevet emner på dagsorden, som de ønsker skal tages op.

  Igennem Resurseforeningen der er en del af CPUS, bliver der tilbudt mange forskellige aktiviteter som f.eks. fælles ferietilbud, fester og sociale arrangementer, Slagelse Open som er en uge med fysiske og kreative aktiviteter, fisketure, gå-og løbe arrangementer, svømning, dans, håndbold boccia mv. samt mange andre aktiviteter både på det enkelte botilbud men også i samarbejde med andre botilbud i CPUS.

  Samtidig er vi opsøgende på, hvor der er mulighed for at borgerne selv kan deltage i lokalområdets arrangementer/aktiviteter.

  Der holdes efter borgernes egne ønsker og initiativ fælles arrangementer med forældre og andre pårørende ca. 2 gange årligt.

  Som udgangspunkt er der medarbejdere på Grendalsvej på hverdage fra kl. 6.20 til kl. 21.00 – nogle dage kl. 6.30-20.00, og på lørdage og søndage kl. 13.00-20.00 – nogle dage kl. 13.00-21.00. Der er ikke nattevagt tilknyttet bofællesskabet, men vi har en vagttelefon, som kan benyttes i de timer, hvor der ikke er medarbejdere i bofællesskabet.

 • Faglig tilgang, metode og dokumentation

  Anerkendende tilgang

  Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til borgerne, hvor medinddragelse og selvbestemmelse giver plads til borgernes individuelle behov for at tage ansvar for eget liv.

  I arbejdet med borgerne ser vi på det der virker, og lader det være inspiration til bedre løsninger i borgernes liv, hvis der skal tænkes eller handles anderledes i andre situationer, hvor borgerne møder udfordringer i livet.

  Vi tror på at alle kan komme videre med støtte og forståelse.

  Borgeren skal have mulighed for en hverdag, der sker på egne præmisser,

  og med mulighed for udvikling, af individuelle kompetencer.

  Neuropædagogisk- og rehabiliterende tilgang

  I Netværksboligerne arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang. Vores pædagogiske overvejelser og fremgangsmåde defineres på baggrund af hjernens funktioner og funktionshæmning.

  Viden bruger vi til at støtte den enkelte borger i at kompenserer for begrænsninger samt udnytte og udvikle ressourcer.

  Den tilegnede viden er brugbar i hverdagen. Vi forsøger at lave individuelle rammer, strukturer og samspil som tilgodeser den enkeltes behov.

  En neuropædagogisk forståelsesramme hjælpe os ikke med at forudsige en adfærd, men kan nuancere vores forståelse og nysgerrighed i forhold til de tilstande og intentioner, som kan ligge bag en adfærd.

  Dysfunktionen i hjernen kan ikke stå alene i forhold til at forklare, hvilken betydning handicappet har for personen. Betydningen af handicappet bliver først tydelig i mødet med omgivelserne.

  FIT

  FIT (Feedback Informed Treatment); FIT er et samtaleværktøj og et effekt- og dokumentationsredskab. Medarbejderne og borgeren har daglige eller ugentlige samtaler med fokus på tiden siden sidst og målene i handleplanen med udgangspunkt i FIT.

  FIT indikerer på en simpel og visuel måde overfor både borger og medarbejder, hvorvidt der arbejdes relevant og i den rigtige retning.

  FIT sikrer maksimal borgerinddragelse og sikrer, at indsatsen hele tiden justeres, så den er hjælpsomt for borgerens proces.

  Som dokumentation i vores daglige arbejde med borgerne - arbejder vi med EG Sensum Bosted og FIT.

 • Opfølgning på borgernes mål- og samarbejde mellem botilbud og myndighed

  Der udarbejdes et VUM skema - Voksenudredningsmetoden som sætter rammerne for borgernes  samtale med sagsbehandleren. I metoden indgår forskellige emner, som det kan være relevant at tale om for at belyse de udfordringer, ressourcer, ønsker og behov som borgeren har.

  VUM danner så grundlaget for borgernes § 141 handleplan, som der efterfølgende samarbejdes i hverdagen.

  Der aftales pædagogiske indsatsplaner i samarbejde med borger, handicaprådgivere, samt evt. pårørende.

  I indsatsplanerne arbejdes efter succeskriterier, samt mål og fokus områder.

  Ca. hver 3. måned, eller efter behov, evaluerer vi mål og succeskriterier i personalegruppen og med borgerne, herefter laves nye mål eller de gamle rettes til og revideres.  

  Der afholdes statusmøde en gang om året med opfølgning på § 141 handleplan med handicaprådgiver, hvor VUM skema og indsatsplanen er en del af statusopfølgningen.

 • Tilsynsrapporter
Siden er sidst opdateret 9. april 2019