Århusvej Slagelse

Århusvej er et bo- og døgntilbud til borgere der er udfordrede af moderate og/eller komplekse psykiske udfordringer

Borgere som i kortere eller længere periode af deres liv – har behov for støtte til at mestre og videreudvikle strategier til at tackle de psykiske udfordringers forskellige facetter.

Info om Århusvej
 • Boliger

  På  Århusvej er der plads til 12 fastboende borgere. Boligerne lejes af boligselskab med egen lejekontrakt.

  Boligerne er 2-værelses lejligheder med eget køkken og bad, samt tilhørende fællesstue- og køkken, hvor borgerne i tilbuddet mødes hen over døgnet og har fællesskab. Dette tilbud er til borgere der har behov for længerevarende støtte til at kunne komme ud at bo i egen lejlighed uden døgnstøtte.

 • Bo på Århusvej

  For at kunne tilbydes en lejlighed på Århusvej, er det altid ifølge aftale med sagsbehandler eller psykiatrirådgiver, da det er dem der indstiller til et døgntilbud. 

  Du er meget velkommen til at kontakte os for besøg og rundvisning sammen med din sagsbehandler.

 • Akutlejlighed

  Udover vores lejligheder til de faste beboere, har vi også en lille akutlejlighed for borgere som har akut brug for døgnstøtte i kort periode. Det kan også være borgere som har brug for i en tidsbegrænset periode, at få hjælp til at blive udredt for, hvilke udfordringer der invaliderer og hvilket støttebehov der kan være brug for.

  Akutlejligheden er, ligesom vores andre lejligheder, en lejlighed man skal kontakte sin sagsbehandler eller psykiatrirådgiver, for at kunne komme i betragtning til den.

 • Tilrettelæggelse af dagen

  På Århusvej er der daglige morgenmøder, hvor dagen tilrettelægges i fællesskab. Her taler borgerne og personalet om, hvilke aftaler eller aktiviteter der er for de forskellige personer ud af huset, eller der kan være opgaver eller aktiviteter i huset, der skal tages hensyn til. Borgerne har dermed medbestemmelse, og er en del af dagens forløb lige fra planlægning til udførsel.

 • Aftaler ud af huset

  Har en borger behov for hjælp til at planlægge sine aftaler ud af huset eller, er det nødvendigt at have en ledsager med ud af huset, så er der mulighed for at aftale og planlægge dette med personalet.

  Der kan være individuelle aftaler hos psykiater, sagsbehandler, jobcenter, rusmiddelcenter eller andre aftaler ud af huset – der skal tilrettelægges og struktureres. Der kan være planlagte samtaler eller aktiviteter med kontaktpersoner, der er behov for at koordinere.  Der er forskellige behov for ledsagelse/støtte – enten til indkøb, træning af angst, aktiviteter ud af huset, madlavning eller rengøring som vi mødes om til morgenmødet og planlægger.

 • Individuelle aftaler og mål

  Alle borgere i botilbuddet har individuelle aftaler og mål for, hvad de gerne vil og har behov for støtte til at arbejde med. Aftaler der er aftalt med kontaktpersoner og sagsbehandler inden indflytning og som løbende justeres og passes til, i tæt samarbejde mellem borgeren og personalet på Århusvej. Der kan være borgere der ønsker støtte og hjælp til, at mestre et liv, hvor de hører mange stemmer, borgere der er udfordret af forskellige former for angst, borgere der er udfordrede af depressive tanker, misbrugsudfordringer i kombination med sin sindslidelse, selvskade eller fornemmelser af at være forfulgt.

  Da udfordringerne for hver enkelte borger er meget forskellige, vil en individuel handleplan for borgeren blive udarbejdet, for at sikre at borgerens behov for støtte og ønsker for sit eget liv. Handleplanen har indflydelse på, hvordan personalet bedst kan assistere borgeren, og hvilke aktiviteter eller tilbud borgeren har behov for i sin hverdag.

 • Støtte til udslusning i egen bolig

  Flytter en borger i egen bolig, men fortsat ønsker støtte, så kan der søges om dette. For nærmere information om mulighed og indhold kan medarbejderne kontaktes.

 • Tilsynsrapporter
Siden er sidst opdateret 7. juni 2023