Aktiv for sindet

Vi arbejder med at styrke og videreudvikle vores indsatser til voksne borgere med primært psykosociale udfordringer

Vi er ambitiøse i den forstand, at vi gerne vil udvikle os, være i læring og træning, så vi hele tiden bliver dygtigere til det, vi gør. Og vi gør os umage!

Vi er gennemgående optaget af, at borgerne, vi samarbejder med, oplever, at vores indsatser virker bedst muligt, og at vi er gensidigt lærende. Og det kræver bl.a., at vi formår at lytte til og tilpasse os det, der virker bedst for den enkelte, og at vi har god sammenhængskraft med andre aktører, som også har betydning for borgernes livssituation og udviklingsmuligheder. I samarbejdet med Region Sjællands psykiatri bestræber vi os på at skabe oplevelser hos borgerne af så gode overgange og god koordination som muligt. I samskabelse med lokalsamfundet og andre kommunale aktører søger vi også løbende at skabe bedre muligheder for styrkende fællesskaber, beskæftigelse og uddannelse for borgerne.           

Vi tror grundlæggende på og arbejder for, at mennesker med psykosociale udfordringer kan komme sig. Dette uanset hvor udfordret man er eller har været. Vi arbejder i alle vores indsatser efter principperne for recovery og psykosocial rehabilitering, og vi har erfaring med, at det er væsentligt for borgerens motivation i recovery-processen, at han/hun oplever mening, selvbestemmelse, kompetence og at være forbundet.       

I Center for Psykosocial Udvikling Slagelse ønsker vi at skabe rammer for trivsel, aktivt lærende og inspirerende samvær og at dyrke gode, virksomme relationer til at hjælpe mennesker med psykosociale udfordringer og svære livskriser/-situationer godt videre i livet.

Vi vil i Center for Psykosocial Udvikling Slagelse gerne opleves som troværdigt, kompetent og mangfoldigt AKTIV FOR SINDET.

Siden er sidst opdateret 31. maj 2022