STARS - Skolen for Trivsel og Aktiv Recovery Slagelse

Skolen for Trivsel og Aktiv Recovery Slagelse

Hvorfor STARS?

En ligeværdig og gensidig læringsplatform

Med STARS ( Skolen for Trivsel og Aktiv Recovery Slagelse) er der skabt en gensidig og ligeværdig læringsplatform i forhold til recovery-perspektivet. her tilbydes alle en identitet som kursist, uanset om man er borger med psykiske udfordringer, fagprofessionel, frivillig, pårørende eller andet.

Oplevelsen af ligeværdighed og gensidig inspiration om recoveryprocesser i de fælles læringsrum, som skolen tilbyder, er væsentlige faktorer for borgernes motivation og recoveryproces.

Som borger kan man få inspiration til at arbejde med egen recoveryproces, hvor man som pårørende, frivillig eller fagprofessionel kan få viden om indefra-perspektivet til, hvordan man endnu bedre kan støtte andre på deres personlige vej til recovery. Alt sammen i et ligeværdigt kursusmiljø, hvor læring foregår fælles og samskabt.

Med denne læringsplatform skabes tilmed løbende mulighed for, at fagprofessionelles kompetenceudvikling i højere grad også funderes på at få mere konkret viden om perspektivet i den recoveryorienterede rehabiliteringspraksis.

Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter i STARS her

https://aktivforsindet.dk/recoveryskoler/recoveryskolen-stars/ (nyt vindue) (nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 3. august 2020