Recoveryskolen STARS

Formålet med skolen

Hensigten med STARS er at skabe en gensidig læringsplatform for både borgere og fagprofessionelle. Mennesker med egne levede erfaringer bringes sammen for gensidig inspiration, håb og tro på fremtiden. Alle deltager på lige fod i det udbudte læringsfællesskab, hvor læring udi livskundskab foregår gennem fælles refleksioner, samt videns og erfaringsdeling med afsæt i recoveryperspektivet.

Det ønskes med skolen at skabe et aktivt, meningsfuldt fællesskab med plads til den enkelte. Her skal altså både være plads til at deltage i fællesskabet og styrke/øge viden om recovery og recoveryprocesser.

Målgrupper

  • Borgere med psykosociale udfordringer fra Slagelse Kommune
  • Ansatte i Slagelse Kommune
  • Frivillige, pårørende, netværkspersoner
  • Andre interesserede

Midt i en brydningstid

Der har været tradition for, at psykisk sygdom var noget kronisk - noget ikke foranderligt, og at man skulle lære at leve med sygdommen. Hele denne tankegang omkring psykisk sygdom står ved en skillevej.

I CPUS arbejdes der på, at se menneskets muligheder fremfor begrænsninger. Det viser sig blandt andet ved, at man er optaget af recovery og hvordan man bedst kan hjælpe den enkelte i arbejdet med dette.

Det betyder i praksis, at der ikke udelukkende fokuseres på diagnoser og hvordan disse definerer mennesket, men derimod på det enkelte menneskes ønsker og behov.

STARS kan være med til, ved hjælp af undervisning og læring om recovery, at understøtte denne ændrede tilgang til mennesket, og ved fælles dialog at hjælpe det enkelte menneske videre i livet.

Man kan altså tale om at opfattelsen af at psykisk sygdom er midt i en brydningstid - et paradigmeskifte.

 aktivforsindet-knap (nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 10. oktober 2019