Netværkshusene

Om Netværkshusene

Alle mennesker har brug for at opleve sig være inkluderet i aktive, meningsfulde fællesskaber for at trives. Det er kommunens ambition for de sociale indsatser at understøtte, at flere fællesskaber åbner sig for borgere, som i dag ser sig sat udenfor fællesskaber. Netværkshusene er en mulighed for dette.

Netværkshusene er mødesteder, hvor mennesker i lokalsamfundet kan finde gode netværk og fællesskaber med hinanden og blive inspireret med håb, motivation, tro på egen formåen, gode oplevelser og fortællinger og gensidig læring.

Netværkshusene består af 2 åbne aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104, som henvender sig til primært mennesker med psykisk sårbarhed og psykosociale udfordringer. Netværkshusene ligger i hhv. Korsør (Kulturhuset) og Slagelse (Rosenhuset). Der er lokale forskelle på husenes rammer og forudsætninger, men grundtanken er den samme.

Muligheden for at komme i og gøre brug af husenes mange fællesskaber og tilbud er også tilstede for alle andre borgere i lokalsamfundet, da tilbuddet er åbent og uvisiteret og henvender sig bredt..

Vi ønsker med Netværkshusene at skabe gode rammer og vilkår for, at åbne og dynamiske fællesskaber – små som store – kan opstå og eksistere.

Så kig endelig forbi til en kop kaffe og en snak!

Info om Netværkshusene
 • STARS - Skolen for Trivsel og Aktiv Recovery Slagelse

  I regi af Netværkshusene ligger også STARS, som er en fælles en gensidig recoveryorienteret læringsplatform for både borgere, pårørende, frivillige og fagprofessionelle. Her udbydes gratis læringsforløb og kurser.

 • Kunst for sindet

  I Kunst for sindet får kreativiteten frit spil i et kunstnerisk udtryk. Med dette tilbud håber vi at hjælpe så mange som muligt i vejen til recovery. Vi tror på at kunst for sindet er med til at gøre dig aktiv for sindet.

  Kunstteamet står altid klar til at hjælpe dig i gang med kunsten, hjælpe dig med at udtrykke og sætte ord på følelser via kunsten. Selvom om du ikke selv synes du er kreativ, er kunstteamet klar til at få dig i gang uanset hvilket niveau du starter på. Du kan booke en prøvetid for at se om det er noget for dig, og i så fald komme i et kunstforløb hvor du udvikler din måde at udtrykke dig selv og dine kreative evner. En ting kan vi garantere er at de foregå med god stemning i en hyggelig atmosfære.

   

 • Åben rådgivning

  Vi har mulighed for at tilbyde åben rådgivning i Netværkshusene med rådgivning og vejledning i forhold til konkrete problemstillinger. Dette kan eksempelvis være: læsning og forståelse af post og afgørelser, vejledning i digitalpost, kontakt til offentlige instanser m.m.

 • Netværkshusene - en del af lokalsamfundet

  Begge Netværkshuse har fokus på at være en aktiv – såvel inviterende som opsøgende – del af de lokalsamfund, de ligger i og at samarbejde og samskabe med de mange kræfter og muligheder, der findes i de respektive lokalsamfund. Bl.a. med foreninger, kulturhuse, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner o.lign. Det betyder mere konkret, at vi ofte inviterer det lokale liv indenfor og også opsøgende bygger bro til de mange muligheder omkring os. Alt sammen med ønske om, at nye relationer og fællesskaber kan opstå.

 • Frivillige i Netværkshusene

  Vi har den seneste tid rekrutteret frivillige, som enten nyder at være sociale værter i Netværkshusene eller giver frivillige bidrag i form af aktiviteter eller i specifikke opgaver sammen med de ansatte. De besøgende i Netværkshusene får med de frivillige flere relationelle muligheder og flere muligheder for gode samtaler. Vores erfaring viser at frivillige giver masser af nyt liv og dynamik til husene.

  Har du også lyst til at være frivillig hos os, så henvend dig gerne til Jette Skov, tlf. 20455360 eller kom forbi til en snak.

 • Sociale medier
 • Tilsynsrapporter